Arbetsuppgifter som ingår i vår kompletta mäklartjänst
vid försäljning av FASTIGHET! • Vi börjar med att besiktiga fastigheten samt gå igenom ritningar och övriga handlingar.
 • Vi informerar oss och dig om vad som är viktigt vid din försäljning ex. finns radon, fuktproblem etc. Vad händer vid jordabalksbesiktningen. Bör 10-årig överlåtelse- försäkring tecknas ?
 • Vi informerar oss även om viktiga saker för köparen som affärer, skolor, kommunikationer.
 • Vi tar reda på allt om fastigheten servitut, pantbrev etc. via Centrala Fastighetsdata.
 • Vi har nu underlag för att tillsammans med dig resonera oss fram till saluvärdet.
 • Vi kontaktar banken för att få fram låneskulder och ev. lösenkostnader
 • Vi upprättar ett skriftligt avtal mellan oss och dig som uppdragsgivare där arvode och försäljningspris samt övriga detaljer i vårt försäljningsarbete finns reglerade.
 • Vi upprättar en noggrann objektbeskrivning med färgbild på fastigheten och där vi tar fram det unika med din fastighet, ritningar, kalkylexempel etc.
 • Vi förbereder annonsering och marknadsföring av Din fastighet samt i samråd med dig hur och när visningar skall ske.
 • Vi marknadsför din fastighet i dagspress, på Internet www.hemnet.se och www.dn.bostad.se samt vår hemsida www.boforandring.se.
 • Vi skickar ut objektbeskrivningen till de spekulanter som kontaktar oss.
 • Vi bokar allmänna eller separata visningar efter kundernas önskemål samt gör personliga kalkyler.
 • Vi är alltid med på visningarna.
 • Vi gör uppföljning efter visningarna för att få fram vad kunderna tyckte.
 • Vi arbetar med öppen budgivning för att få fram bästa möjliga pris och köpare.
 • Vi prövar våra bankkontakter och köparens för att få fram bästa möjliga finansiering.
 • Vi gör en ny separat visning för de spekulanter som sagt sig vara intresserade.
 • Vi utformar tillsammans med köpare och säljare köpeavtalet.
 • Vi bokar tid och plats och genomför kontraktsskrivningen.
 • Vi råder köpare och säljare hur besiktningen skall genomföras.
 • Vi skickar avtal till banken, samt bevakar lånebesked.
 • Vi bokar tid med banken för slutuppgörelsen samt upprättar avräkningshandlingar som tillställes banken i god tid före tillträdesdagen.
 • Vi ser till att utbetalning av lån görs, att ev. befintliga lån tas över om så skall ske, att lån löses, att avräkningar och köpebrev påtecknas.


Provisionen är avdragsgill när försäljningen skall deklareras.
Ingen försäljning = ingen kostnad för dig.

Vi älskar vårt arbete!