Budgivning

 
Vi på BOförändring arbetar efter följande kriterier när det finns fler än en spekulant som vill köpa:


1. Vi undersöker noggrant spekulantens förmåga att ekonomiskt kunna genomföra affären.

2. Tillträdesdagen diskuteras och fastställes.

3. Vi informerar köparna om deras undersökningsplikt av fastigheten/bostadsrätten. Detta leder oftast till att en s.k överlåtelsebesiktning av opartisk besiktningsman utföres.

4. Övriga av köparen/säljaren speciella villkor noteras.

5. Eventuell fastighet/bostadsrätt som ska säljas av köparen för att köpet skall kunna genomföras besiktigas av oss.

6. Nu kan budgivningen påbörjas och den går till så att vi ringer runt tills någon kund ensam står med det högsta budet.
Det här innebär att man som kund hela tiden har möjlighet att höja sitt tidigare bud.

7. Tillsammans med säljaren går vi igenom de inkomna buden och det är säljaren som slutligen fattar det avgörande
valet av köpare. Detta kan innebära att det inte är helt säkert att den som bjudit högst blir den som får köpa.
Skälet till det kan vara många, några ex. är att annan fastighet måste säljas, inte klart med lån eller att den
önskade tillträdesdagen inte accepteras av säljaren etc. etc.

8. Tanken med ovanstående rader är att klart redogöra för vilka regler som gäller vid budgivning hos oss.