Arbetsuppgifter som ingår i vår kompletta mäklartjänst
vid försäljning av BOSTADSRÄTT!


 • Vi börjar med att besiktiga bostadsrätten.
 • Vi går igenom föreningens årsredovisning, och inhämtar uppgifter från dess ordförande eller expedition om ytor, avgifter, förmögenhetsvärden, andelstal etc.
 • Vi informerar oss även om föreningen har avgiftshöjningar i sikte och om något skall göras i huset ex. stammbyten, elbyten eller andra förändringar.
 • Vi gör en analys över föreningens ekonomiska befinnande.
 • Vi har nu underlag för att tillsammans med dig resonera oss fram till saluvärdet.
 • Vi kontaktar banken för att fåfram låneskulder och ev. lösenkostnader
 • Vi upprättar ett skriftligt avtal mellan oss och dig som uppdragsgivare där arvode och försäljningspris samt övriga detaljer i vårt försäljningsarbete finns reglerade.
 • Vi upprättar en noggrann objektbeskrivning med färgbild på fastigheten och där vi tar fram det unika med din lägenhet, ritningar, kalkylexempel etc.
 • Vi förbereder annonsering och marknadsföring av Din lägenhet samt i samråd med dig hur och när visningar skall ske.
 • Vi marknadsför din lägenhet i dagspress, på Internet www.hemnet.se och www.dn.bostad.se samt vår hemsida www.boforandring.se.
 • Vi skickar ut objektbeskrivningen till de spekulanter som kontaktar oss.
 • Vi bokar allmänna eller separata visningar efter kundernas önskemål samt gör personliga kalkyler.
 • Vi är alltid med på visningarna.
 • Vi gör uppföljning efter visningarna för att få fram vad kunderna tyckte.
 • Vi arbetar med öppen budgivning för att få fram bästa möjliga pris och köpare.
 • Vi prövar våra bankkontakter och köparens för att få fram bästa möjliga finansiering.
 • Vi gör en ny separat visning för de spekulanter som sagt sig vara intresserade.
 • Vi utformar tillsammans med köpare och säljare köpeavtalet.
 • Vi bokar tid och plats och genomför kontraktsskrivningen.
 • Vi skickar avtal till föreningen för dess godkännande av köparen samt bevakar besked.
 • Vi skickar avtal till banken, samt bevakar lånebesked.
 • Vi bokar tid med banken för slutuppgörelsen samt upprättar avräkningshandlingar som tillställes banken i god tid före tillträdesdagen.
 • Vi ser till att utbetalning av lån görs, att ev. befintliga lån tas över om så skall ske, att lån löses, att avräkningar och överlåtelsehandlingar påtecknas.


Provisionen är avdragsgill när försäljningen skall deklareras.
Ingen försäljning = ingen kostnad för dig.

Vi älskar vårt arbete!